Klauzule informacyjne dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO.

przesłanka przepis prawa

przesłanka umowy

przesłanka zgoda