Zachęcamy do dołączenia do specjalnej oferty lojalnościowej w Studyjnym Kinie Cyfrowym Wrzos. To jest wyjątkowa okazja do otrzymania darmowych wejściówek na każdy wybrany przez siebie seans filmowy. Zapoznaj się z regulaminem i zgarnij darmowy seans! 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO STAŁY KLIENT” OBOWIĄZUJĄCEGO W STUDYJNYM KINIE CYFROWYM WRZOS

Regulamin ustala zasady korzystania z Programu Lojalnościowego pt. „Stały Klient” Studyjnego Kina Cyfrowego WRZOS, działającego przy Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie.

PODSTAWOWE DEFINICJE UŻYWANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:

 1. Karta „Stały Klient” – karta umożliwiająca zbieranie pieczątek, która stanowi dowód uczestnictwa w programie.
 2. Posiadacz Karty – indywidualna osoba, dokonująca zakupu biletu wstępu do kina WRZOS, która do programu przystąpiła na zasadach niniejszego regulaminu.
 3. Program – program lojalnościowy karty „Stały Klient”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Korzystanie z programu „Stały Klient” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie.
 2. Celem programu karty „Stały Klient” jest nagradzanie Klientów nabywający bilety wstępu do kina WRZOS. 

UZYSKANIE I UŻYTKOWANIE KARTY LOJALNOŚCIOWEJ „STAŁY KLIENT”

 1. Kartę „Stały Klient” można otrzymać każda osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 2. Karta jest wydawana indywidualnie dla każdego Posiadacza Karty, w kasie Kina WRZOS oraz w Punkcie Informacji Kulturalnie.
 3. Każdy Posiadacz Karty ma prawo do dowolnej ilości kart „Stały Klient”.
 4. Kino WRZOS zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty „Stały Klient” w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowej pieczątce używanej w kasie kina WRZOS.
 5. W ramach programu Posiadacz Karty otrzymuje pieczątkę za każdy zakupiony bilet wstępu do kina WRZOS, a następnie po zebraniu 6 pieczątek, Posiadacz Karty może je wymienić na darmowy bilet wstępu do kina WRZOS na dowolny seans filmowy, na zadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 6. Jeden zakupiony bilet, to jedna pieczątka dla Posiadacza Karty na jednej karcie „Stały Klient”.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY „STAŁY KLIENT”

 1. Uczestnik programu lojalnościowego – Karty Stały Klient”, po zabraniu 6 pieczątek upoważniony jest do odbioru darmowego biletu na dowolny seans w kinie WRZOS.
 2. Ilość otrzymanych pieczątek nie zależy od rodzaju zakupionego biletu. Zakup jednego biletu jest równoznaczny z otrzymaniem jednej pieczątki.
 3. Warunkiem odbioru darmowego biletu wstępu do kina WRZOS jest stawienie się w kasie kina przy ul. Wojska Polskiego 139 w Świeciu.
 4. Pieczątki zbierane na karcie „Stały Klient” nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na żaden inny produkt z oferty Centrum Kultury w Świeciu.
 5. Kino WRZOS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, kino WRZOS umieści informację o tym fakcie na portalach społecznościowych prowadzonych przez Centrum Kultury oraz na stronie internetowej ckswiecie.eu
 7. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Posiadacz Karty będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na bilet wstępu do kina WRZOS pod warunkiem, ze zebrał ich wymaganą ilość, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia odwołania lub zakończenia Programu.

POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu.
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.