Strona WWW Centrum Kultury w Świeciu

Centrum Kultury w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona WWW Centrum Kultury w Świeciu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla niesłyszących (są to filmy opublikowane przed 01.01.2021). Filmy nie posiadają napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych),
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łepek.
 • E-mail: magdalena.lepek@ckswiecie.eu
 • Telefon: 530-922-390

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury w Świeciu
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 139
  86-100 Świecie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 525627370

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139
Do budynku prowadzą cztery wejścia: od ulicy Wojska Polskiego (wejście główne), bezpośrednio z poziomu chodnika. Od ulicy Sienkiewicza (wejście do kina) schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Galerii Okno i Klubokawiarni Kultura schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do Kulturalnej Przestrzeni Widowiskowej od parkingu, schody, bez podjazdu.
Nad wejściami znajduje się dźwiękowy systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób poruszających się na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu kondygnacjach.
Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna w Punkcie Informacji Kulturalnej oraz w Kasie Kina "Wrzos".
Budynek posiada oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe, w holu Kina znajduje się tablica tyflograficzna.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

2. Budynek: Amfiteatr w Świeciu, ul. Sienkiewicza 6
Do budynku prowadzi jedno wejście. Schody i podjazd dla osób na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.

3. Budynek: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, ul. Kopernika 2
Brak swobodnego dostępu do budynku. W wejściu głównym i alternatywnym schody.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt niedostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Brak parkingu przy obiekcie.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.

4. Budynek: Otwarta Strefa Twórcza, Dom Katechetyczny przy kościele św. Jana Chrzciciela, ul. Wojska Polskiego 12
Do budynku prowadzi jedno wejście główne pozbawione przeszkód.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt jednokondygnacyjny dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Parking dla trzech pojazdów bez miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.