W ośrodku kultury duży nacisk kładziemy na edukację artystyczną i kulturalną. Współpracujemy w tym zakresie z instruktorami, animatorami i twórcami warsztatów z całej Polski.

W roku szkolnym oferujemy stałe zajęcia z różnych dziedzin sztuki skierowane do odbiorców w każdym wieku - od 5 roku życia, poprzez młodzież, dorosłych, aż po seniorów. Szczegóły w zakładce PRACOWNIE oraz w PLANIE ZAJĘĆ.

Realizujemy projekty artystyczno-edukacyjne, takie jak Przebudzenie, PAPIERNIA - Akademia Papierowych Możliwości, Nadęty Chopin, Babie Lato. W tych działaniach kładziemy nacisk na zaktywizowanie, ożywienie, rozwój i kształtowanie świadomości mieszkańców wobec sztuki. Zapraszamy artystów z Polski, aby realizowali w naszym mieście swoje pomysły, dzięki czemu mieszkańcy Świecia mają okazję obserwowania procesu twórczego, często stając się jego częścią. Istotnym elementem naszych projektów są różnorodne i wartościowe formy warsztatowe, które kierujemy do osób w różnym wieku.

projekt „Przebudzenie - Reaktywacja”, fot. Marcin Saldat
projekt „Przebudzenie - Reaktywacja”, fot. Marcin Saldat

Kolejnym ważnym dla nas celem jest przygotowanie młodych ludzi do odbioru i rozumienia kultury, dlatego też podejmujemy szereg działań wspierających to zadanie.

Organizujemy konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, audycje muzyczne Filharmonii Pomorskiej, przedstawienia teatralne i kabaretowe, koncerty muzyki poważnej, operetki, wieczorki autorskie i wernisaże, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, otwarte lekcje historii, koncerty i przedstawienia własne.

Staramy się zarazić pasją tworzenia, rozwijać kreatywność oraz zachęcać mieszkańców Świecia do współtworzenia z nami kultury miasta. Dużą nadzieję w tym zakresie pokładamy w koordynowanej przez OKSiR młodzieży, która działa w ramach wolontariatu.

Zapraszamy!