Koordynator: Hanna Kawecka

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” mieści się w budynku Amfiteatru: ul. Sienkiewicza 6, 86-100 Świecie.

 

Batik, ceramika, malarstwo, rysunek – dla dzieci w wieku 7-13 lat

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, godziny do ustalenia.
Podczas zajęć zachęcamy do rozbudzania wyobraźni artystycznej, rozwijamy umiejętności manualne. Przybliżamy różnorodne techniki i sposoby artystycznego wyrazu oraz umiejętność stosowania ich w praktyce. Podopieczni pracowni od kilkunastu lat zdobywają najwyższe laury w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Instruktor: Hanna Kawecka
Odpłatność: 60 zł/mies.

Zajęcia ceramiczne dla dorosłych, 80 zł/mies.

Zajęcia odbywają się w godz. 17:00-19:30, we wtorki gr. początkująca, w środy gr. Zaawansowana
Zapoznanie z materiałem plastycznym, narzędziami, obróbką i technikami tworzenia, modelowania form płaskich i przestrzennych, zapoznanie z różnymi sposobami zdobienia gliny i jej utrwalania. Cały profesjonalny proces twórczy 2 indywidualnych zamysłów artystycznych do określonego tematu /od projektu, inspiracji przez wykonanie prób, korektę po końcową formę przestrzenną w realnym formacie 1:1/
Instruktor: Justyna Pogoda
Odpłatność: 80 zł/mies.

Warsztaty plastyczne dla dorosłych

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty, 10:00-12:30 - grupa początkująca, 12:30-15:00 grupa zaawansowana
Podczas zajęć będzie poruszany temat plastyczny np. ćwiczenie z akwareli z użyciem medium maskującego. Zajęcia rozpoczną się od mini wykładu wprowadzającego podczas, którego omówione będzie medium malarskie oraz pokazane będą przykładowe prace plastyczne. Następnie uczestnicy zajęć wykonywać będą ćwiczenie na podstawie referencji. Podczas zajęć ćwiczenie będzie wykonane od początku do końca. W każdym miesiącu będzie poruszany inny temat warsztatu.
Harmonogram warsztatów:
1. Warsztaty plastyczne z technik rysunkowych - węgiel i ołówek.
2. Warsztaty plastyczne z technik rysunkowych - pastele.
3. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akwarelowe.
4. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akwarelowe.
5. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akwarelowe. 
6. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akwarelowe.
7. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akwarelowe. 
8. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akrylowe.
9. Warsztaty plastyczne z technik malarskich - malarstwo akrylowe.
Instruktor: Urszula Kulczyk
Odpłatność: 80 zł/mies.

Zajęcia dla młodzieży przygotowujące do plastycznych egzaminów wstępnych

Zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 17:00-20:00
Przygotowanie do plastycznych egzaminów wstępnych. Uczestnicy zajęć będą poznawać podstawy warsztatu pracy rysunku i malarstwa. Wykonywać będą ćwiczenia w oparciu o studium martwej natury. W początkowych tygodniach, praca na zajęciach opierać się będzie na ćwiczeniach rysunkowych (technika: węgiel, ołówek, tusz, pastel, kredka). Po zdobyciu podstawowych informacji o budowie bryły i kompozycji na płaszczyźnie obrazu, uczniowie będą poznawać techniki malarskie (technika: akryl, akwarela). Ćwiczenia z kompozycji i prace z wyobraźni (technika: kolaż, techniki mieszane rysunkowo - malarskie). W okresie maj - czerwiec krótkie lekcje plenerowe i praca na zewnątrz na terenie amfiteatru oraz ćwiczenia wprowadzające z studium postaci - rysowanie własnej dłoni, autoportret z obserwacji z lustra i zdjęcia, szybkie szkice postaci i wzajemne pozowanie sobie podczas zajęć.
Instruktor: Urszula Kulczyk
Odpłatność: 60 zł/mies.

Kółko Fotogaficzne

Zajęcia odbywać się będą w czwartki: grupa początkująca godz. 17:45-19:15, grupa zaawansowana godz. 19:15-20:45.
Zajęcia Kółka Fotograficznego oferują nie tylko możliwość uczestniczenia w procesie poznawczym, ale również praktyczne stosowanie wiedzy i nabytych umiejętności w swoim otoczeniu. Przyjemność i satysfakcja płynąca z efektów własnej twórczości, na podbudowie pozyskanej wiedzy technicznej, wyrobionym poczuciu piękna i estetyki przekłada się na lepsze, bardziej przemyślane zdjęcia, co w efekcie rodzi ogromną satysfakcję z zabawy z aparatem. Uczestnik zajęć sam decyduje o poziomie zagłębienia w fotograficzny świat.
Instruktor: Bartłomiej Marchlewski
Odpłatność: 40 zł/mies.

OŚWIADCZENIE DZIECI

OŚWIADCZENIE DOROŚLI